MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

Zespół Szkół Agrobiznesu
im. Macieja Rataja w Klementowicach

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpłatny kurs kwalifikacyjny - ROL.04  Prowadzenie produkcji rolniczej (zawód rolnik, dawniej R.03), który będzie odbywał się pod skrzydłami naszego Technikum w Zespole Szkół Agrobiznesu. Kwalifikacja prowadzona jest w oparciu o najnowszą podstawę programową z 2019 r.

Kurs jest kierowany do osób, które:

 • chcą zdobyć zawód rolnik (wyszczególniony w Rozporządzeniu MEN z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach),
 • chcą profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą,
 • uzyskały bądź chcą uzyskać dotację „Młodego rolnika”.

Uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być osoba pełnoletnia ( niezależnie od poziomu posiadanego wykształcenia).

Kursy są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, której program uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

PO UKOŃCZENIU KKZ otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu, zaś po zdaniu egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego przez OKE - świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

Kurs  kwalifikacyjny - ROL.04 daje możliwość zdobycia tytułu technika (technik rolnik - po uzyskaniu kwalifikacji ROL.10 "Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej"; technik agrobiznesu - po uzyskaniu kwalifikacji ROL.05 "Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie), dlatego w cyklu kształcenia słuchacz kursu odbywa praktykę zawodową z kwalifikacji w gospodarstwie rolnym własnym lub w innym gospodarstwie spełniającym warunki do zrealizowania programu praktyki.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwoli uzyskać dyplom technika w danym zawodzie.

Zapraszamy

 • Kształcenie jest bezpłatne
 • Forma kształcenia  - tryb zaoczny w systemie weekendowym
 • Doświadczona kadra
 • Nie jest wymagana matura
 • Nie przeprowadza się kartkówek, sprawdzianów.
 • Możliwość pogodzenia nauki na KKZ ze studiami.

W celu zgłoszenia na kurs proszę wypełnić formularz zgłoszenia, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.


Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie kompletu dokumentów, tj.

 • wniosek
 • świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu po wcześniejszym uzyskaniu skierowania ze szkoły
 • kserokopia prawa jazdy.