Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 LO » 2 LO » 3 LO » 4 LO » 8 SP

Plany nauczycieli

» Derlikiewicz J. » Doroszkiewicz M. » Dzięsław M. » Franków K. » Fuszara B. » Grzegorczyk K. » Jarosz K. » Jarzynka A. » Krawczyk B. » Kuflewska E. » Lachowska J. » Lesiewicz A. » Majewska-Koza A. » Mędrek K. » Migdal K. » Paluch J. » Panchuk I. » Pazur A. » Pazur R. » Pirha T. » Saran M. » Sekretariat Z. » Syvokin S. » Tarkowska B. » Trochimiuk A. » Turkowski Z. » Wąsik G. » Wąsik-Tiuryn M. » Witkowska M. » Witkowski W. » Zielińska A.

Plany różnych dzienników

» Fakultety 4LO » Fakultety 8SzP » ZDW 1LO » ZDW 2LO » ZDW 3LO » ZDW 4LO » ZDW 8SzP

Klasa 1 LO - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20 Chemia
1 LO - Dzięsław M. (3)
Fizyka
1 LO - Dzięsław M. (3)
Historia i teraźniejszość
1 LO - Witkowski W. (5)
Język niemiecki
1 LO - Derlikiewicz J. (7)
Informatyka
1 LO - Paluch J. (6)
2 08:25-09:10 Matematyka
1 LO - Turkowski Z. (5)
Geografia
1 LO - Saran M. (6)
Religia
1 1LO Rk 2LO Rk - Franków K. (5)
Geografia
1 LO r_mat - Saran M. (6)
Historia
1 LO r_pol - Witkowski W. (9)
Matematyka
1 LO - Turkowski Z. (2)
3 09:15-10:00 Wychowanie fizyczne
1 LO - Jarzynka A. (WF)
Język angielski
1 LO - Franków K. (7)
Historia
1 LO - Witkowski W. (5)
Język angielski
1 LO - Franków K. (7)
Wychowanie do życia w rodzinie
1 LO - Krawczyk B. (5)
4 10:05-10:50 Historia
1 LO - Witkowski W. (3)
Język angielski
1 LO - Franków K. (7)
Język angielski
1 LO - Franków K. (7)
Język angielski
1 LO - Franków K. (7)
Plastyka
1 LO - Mędrek K. (4)
5 11:05-11:50 Historia i teraźniejszość
1 LO - Witkowski W. (3)
Religia
1 1LO Rk 2LO Rk - Franków K. (5)
Matematyka
1 LO r_mat - Turkowski Z. (2)
Język polski
1 LO r_pol - Majewska-Koza A. (5)
Matematyka
1 LO - Turkowski Z. (2)
Edukacja dla bezpieczeństwa
1 LO - Krawczyk B. (5)
6 11:55-12:40 Język polski
1 LO - Majewska-Koza A. (3)
Wychowanie fizyczne
1 LO - Jarzynka A. (WF)
Język polski
1 LO - Majewska-Koza A. (1)
Język polski
1 LO - Majewska-Koza A. (1)
Wychowanie fizyczne
1 LO - Jarzynka A. (WF)
7 12:45-13:30 Biologia
1 LO - Fuszara B. (4)
Zajęcia z wychowawcą
1 LO - Jarzynka A. (WF)
Język polski
1 LO - Majewska-Koza A. (1)
Język polski dla obcokrajowców
1 LO JPO - Majewska-Koza A. (2)
Język polski dla obcokrajowców
1 LO JPO - Majewska-Koza A. (3)
8 13:35-14:20 Język polski dla obcokrajowców
1 LO JPO - Majewska-Koza A. (3)
Język polski
1 LO r_pol - Majewska-Koza A. (1)
Język niemiecki
1 LO - Derlikiewicz J. (7)
Język polski dla obcokrajowców
1 LO JPO - Majewska-Koza A. (2)
Język polski dla obcokrajowców
1 LO JPO - Majewska-Koza A. (3)
9 14:40-15:25 Język polski dla obcokrajowców
1 LO JPO - Majewska-Koza A. (3)
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15 Religia
1 1LO Rp 2LO Rp - Doroszkiewicz M. (10)
12 17:15-18:00 Religia
1 1LO Rp 2LO Rp - Doroszkiewicz M. (10)
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Klasa 2 LO - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20 Język angielski
2 LO - Migdal K. (7)
Geografia
2 LO - Saran M. (6)
Język angielski
2 LO - Migdal K. (7)
Język angielski
2 LO - Migdal K. (2)
Wychowanie fizyczne
2 LO - Jarzynka A. (WF)
2 08:25-09:10 Język angielski
2 LO - Migdal K. (7)
Biologia
2 LO - Lesiewicz A. (4)
Religia
1 1LO Rk 2LO Rk - Franków K. (5)
Język niemiecki
2 LO - Derlikiewicz J. (7)
Informatyka
2 LO - Paluch J. (6)
3 09:15-10:00 Chemia
2 LO - Dzięsław M. (3)
Biologia
2 LO - Lesiewicz A. (4)
Chemia
2 LO - Dzięsław M. (3)
Geografia
2 LO - Saran M. (6)
Matematyka
2 LO r_mat - Grzegorczyk K. (9)
Język polski
2 LO r_pol - Witkowska M. (1)
4 10:05-10:50 Zajęcia z wychowawcą
2 LO - Witkowska M. (1)
Język angielski
2 LO - Migdal K. (5)
Język polski
2 LO - Witkowska M. (3)
Geografia
2 LO r_mat - Saran M. (6)
Język polski
2 LO r_pol - Witkowska M. (5)
Język polski
2 LO - Witkowska M. (1)
5 11:05-11:50 Podstawy przedsiębiorczości
2 LO - Wąsik G. (5)
Religia
1 1LO Rk 2LO Rk - Franków K. (5)
Język niemiecki
2 LO - Derlikiewicz J. (7)
Język polski
2 LO - Witkowska M. (5)
Język polski
2 LO - Witkowska M. (1)
6 11:55-12:40 Wychowanie fizyczne
2 LO - Jarzynka A. (WF)
Matematyka
2 LO - Grzegorczyk K. (5)
Historia
2 LO - Witkowski W. (9)
Matematyka
2 LO - Grzegorczyk K. (5)
Matematyka
2 LO - Grzegorczyk K. (2)
7 12:45-13:30 Wychowanie fizyczne
2 LO - Jarzynka A. (WF)
Matematyka
2 LO r_mat - Grzegorczyk K. (2)
Historia
2 LO r_pol - Witkowski W. (9)
Historia i teraźniejszość
2 LO - Witkowski W. (9)
Fizyka
2 LO - Dzięsław M. (3)
Wychowanie do życia w rodzinie
2 LO - Krawczyk B. (5)
8 13:35-14:20 Język polski dla obcokrajowców
2 2LO Jpo2 3LO JPO - Witkowska M. (1)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 - Kuflewska E. (5)
Historia
2 LO - Witkowski W. (9)
Matematyka
2 LO - Grzegorczyk K. (2)
Język polski dla obcokrajowców
2 2LO Jpo2 3LO JPO - Witkowska M. (1)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 - Kuflewska E. (3)
Język polski dla obcokrajowców
2 2LO Jpo2 3LO JPO - Witkowska M. (1)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 - Kuflewska E. (2)
9 14:40-15:25 Język polski dla obcokrajowców
2 2LO Jpo2 3LO JPO - Witkowska M. (1)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 - Kuflewska E. (5)
Język polski dla obcokrajowców
2 2LO Jpo2 3LO JPO - Witkowska M. (1)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 - Kuflewska E. (3)
Język polski dla obcokrajowców
2 2LO Jpo2 3LO JPO - Witkowska M. (1)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 - Kuflewska E. (2)
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15 Religia
1 1LO Rp 2LO Rp - Doroszkiewicz M. (10)
12 17:15-18:00 Religia
1 1LO Rp 2LO Rp - Doroszkiewicz M. (10)
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Klasa 3 LO - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20 Biologia
3 LO - Fuszara B. (4)
Religia
3 3LO Rk 4LO Rk - Franków K. (1)
Religia
3 3LO Rk 4LO Rk - Franków K. (1)
Geografia
3 LO - Saran M. (6)
Język niemiecki
3 LO - Zielińska A. (7)
2 08:25-09:10 Fizyka
3 LO - Dzięsław M. (3)
Język polski
3 LO - Witkowska M. (9)
Historia
3 LO - Witkowski W. (9)
Fizyka
3 LO - Dzięsław M. (3)
Wychowanie fizyczne
3 LO - Jarzynka A. (WF)
3 09:15-10:00 Język angielski
3 LO - Migdal K. (7)
Historia
3 LO - Witkowski W. (9)
Język angielski
3 LO - Migdal K. (7)
Chemia
3 LO - Dzięsław M. (3)
Wychowanie fizyczne
3 LO - Jarzynka A. (WF)
4 10:05-10:50 Podstawy przedsiębiorczości
3 LO - Wąsik G. (5)
Chemia
3 LO r_bio - Dzięsław M. (3)
Geografia
3 LO r_mat - Saran M. (6)
Historia
3 LO r_pol - Witkowski W. (9)
Matematyka
3 LO - Turkowski Z. (2)
Język angielski
3 LO - Migdal K. (8)
Informatyka
3 LO - Paluch J. (6)
5 11:05-11:50 Biologia
3 LO r_bio - Fuszara B. (4)
Matematyka
3 LO r_mat - Turkowski Z. (2)
Język polski
3 LO r_pol - Witkowska M. (9)
Zajęcia z wychowawcą
3 LO - Witkowski W. (9)
Język polski
3 LO - Witkowska M. (3)
Chemia
3 LO r_bio - Dzięsław M. (3)
Geografia
3 LO r_mat - Saran M. (6)
Historia
3 LO r_pol - Witkowski W. (9)
Matematyka
3 LO - Turkowski Z. (3)
6 11:55-12:40 Biologia
3 LO r_bio - Fuszara B. (4)
Matematyka
3 LO r_mat - Turkowski Z. (2)
Język polski
3 LO r_pol - Witkowska M. (9)
Matematyka
3 LO - Turkowski Z. (2)
Język polski
3 LO - Witkowska M. (3)
Chemia
3 LO r_bio - Dzięsław M. (3)
Geografia
3 LO r_mat - Saran M. (6)
Historia
3 LO r_pol - Witkowski W. (9)
Język polski
3 LO - Witkowska M. (3)
7 12:45-13:30 Język niemiecki
3 LO - Zielińska A. (7)
Język angielski
3 LO - Migdal K. (7)
Wychowanie fizyczne
3 LO - Jarzynka A. (WF)
Zajęcia rozwijające
3 LO - Witkowska M. (1)
8 13:35-14:20 Język polski dla obcokrajowców
2 2LO Jpo2 3LO JPO - Witkowska M. (1)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 - Kuflewska E. (5)
Język angielski
3 LO - Migdal K. (7)
Język polski dla obcokrajowców
2 2LO Jpo2 3LO JPO - Witkowska M. (1)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 - Kuflewska E. (3)
Język polski dla obcokrajowców
2 2LO Jpo2 3LO JPO - Witkowska M. (1)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 - Kuflewska E. (2)
9 14:40-15:25 Język polski dla obcokrajowców
2 2LO Jpo2 3LO JPO - Witkowska M. (1)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 - Kuflewska E. (5)
Język polski dla obcokrajowców
2 2LO Jpo2 3LO JPO - Witkowska M. (1)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 - Kuflewska E. (3)
Język polski dla obcokrajowców
2 2LO Jpo2 3LO JPO - Witkowska M. (1)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 - Kuflewska E. (2)
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15 Religia
3 3LO Rp 4LO Rp - Doroszkiewicz M. (6)
14 19:15-20:00 Religia
3 3LO Rp 4LO Rp - Doroszkiewicz M. (6)

Klasa 4 LO - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20 Matematyka
4 LO - Grzegorczyk K. (2)
Religia
3 3LO Rk 4LO Rk - Franków K. (1)
Religia
3 3LO Rk 4LO Rk - Franków K. (1)
Historia
4 LO - Witkowski W. (1)
2 08:25-09:10 Biologia
4 LO r_bio - Fuszara B. (4)
Matematyka
4 LO r_mat - Grzegorczyk K. (2)
Historia
4 LO r_pol - Witkowski W. (1)
Język angielski
4 LO - Migdal K. (1)
Język angielski
4 LO - Migdal K. (1)
Język angielski
4 LO - Migdal K. (1)
3 09:15-10:00 Biologia
4 LO r_bio - Fuszara B. (4)
Historia
4 LO r_pol - Witkowski W. (1)
Język angielski
4 LO - Migdal K. (1)
Język polski
4 LO - Majewska-Koza A. (1)
Język angielski
4 LO - Migdal K. (1)
Język niemiecki
4 LO - Zielińska A. (2)
4 10:05-10:50 Wychowanie fizyczne
4 LO - Jarzynka A. (WF)
Wychowanie fizyczne
4 LO - Jarzynka A. (WF)
Język polski
4 LO - Majewska-Koza A. (1)
Zajęcia rozwijające
4 LO - Majewska-Koza A. (1)
Matematyka
4 LO - Grzegorczyk K. (2)
5 11:05-11:50 Język polski
4 LO - Majewska-Koza A. (1)
Chemia
4 LO r_bio - Dzięsław M. (3)
Geografia
4 LO r_mat - Saran M. (6)
Język polski
4 LO r_pol - Majewska-Koza A. (1)
Historia
4 LO - Witkowski W. (1)
Zajęcia rozwijające
4 LO - Majewska-Koza A. (1)
Matematyka
4 LO - Grzegorczyk K. (2)
6 11:55-12:40 Język niemiecki
4 LO - Zielińska A. (1)
Chemia
4 LO r_bio - Dzięsław M. (3)
Geografia
4 LO r_mat - Saran M. (6)
Język polski
4 LO r_pol - Majewska-Koza A. (1)
Wychowanie fizyczne
4 LO - Jarzynka A. (WF)
Język polski
4 LO - Majewska-Koza A. (1)
7 12:45-13:30 Zajęcia z wychowawcą
4 LO - Majewska-Koza A. (1)
Matematyka
4 LO - Grzegorczyk K. (2)
Matematyka
4 LO r_mat - Grzegorczyk K. (2)
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15 Religia
3 3LO Rp 4LO Rp - Doroszkiewicz M. (6)
14 19:15-20:00 Religia
3 3LO Rp 4LO Rp - Doroszkiewicz M. (6)

Klasa 8 SP - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20 Historia
8 SP - Witkowski W. (9)
Biologia
8 SP - Lesiewicz A. (4)
Fizyka
8 SP - Dzięsław M. (3)
Religia
8 SP - Franków K. (5)
Język polski
8 SP - Witkowska M. (1)
2 08:25-09:10 Język polski
8 SP - Witkowska M. (9)
Język angielski
8 SP - Franków K. (7)
Chemia
8 SP - Dzięsław M. (3)
Język angielski
8 SP - Franków K. (8)
Język polski
8 SP - Witkowska M. (1)
3 09:15-10:00 Język polski
8 SP - Witkowska M. (9)
Fizyka
8 SP - Dzięsław M. (3)
Język polski
8 SP - Witkowska M. (2)
Język niemiecki
8 SP - Derlikiewicz J. (8)
Informatyka
8 SP - Turkowski Z. (6)
4 10:05-10:50 Matematyka
8 SP - Turkowski Z. (2)
Matematyka
8 SP - Turkowski Z. (2)
Wychowanie fizyczne
8 SP - Jarzynka A. (WF)
Chemia
8 SP - Dzięsław M. (3)
Zajęcia kształtujące kreatywność
8 SP - Turkowski Z. (3)
5 11:05-11:50 Wychowanie fizyczne
8 SP - Jarzynka A. (WF)
Wychowanie fizyczne
8 SP - Jarzynka A. (WF)
Język angielski
8 SP - Franków K. (8)
Zajęcia z wychowawcą
8 SP - Franków K. (7)
Wychowanie fizyczne
8 SP - Jarzynka A. (WF)
6 11:55-12:40 Wiedza o społeczeństwie
8 SP - Kuflewska E. (5)
Historia
8 SP - Witkowski W. (9)
Matematyka
8 SP - Turkowski Z. (2)
Matematyka
8 SP - Turkowski Z. (2)
Edukacja dla bezpieczeństwa
8 SP - Krawczyk B. (5)
7 12:45-13:30 Wiedza o społeczeństwie
8 SP - Kuflewska E. (5)
Geografia
8 SP - Saran M. (6)
Język niemiecki
8 SP - Derlikiewicz J. (7)
8 13:35-14:20 Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 - Kuflewska E. (5)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 - Kuflewska E. (3)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 - Kuflewska E. (2)
9 14:40-15:25 Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 - Kuflewska E. (5)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 - Kuflewska E. (3)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 - Kuflewska E. (2)
10 15:30-16:15 Religia
8 SP Rp - Doroszkiewicz M. (4)
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Derlikiewicz Jolanta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20 Język niemiecki
1 LO (7)
2 08:25-09:10 Język niemiecki
2 LO (7)
3 09:15-10:00 Język niemiecki
8 SP (8)
4 10:05-10:50
5 11:05-11:50 Język niemiecki
2 LO (7)
6 11:55-12:40
7 12:45-13:30 Język niemiecki
8 SP (7)
8 13:35-14:20 Język niemiecki
1 LO (7)
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Doroszkiewicz Michał - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20
2 08:25-09:10
3 09:15-10:00
4 10:05-10:50
5 11:05-11:50
6 11:55-12:40
7 12:45-13:30
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15 Religia
8 SP Rp (4)
11 16:30-17:15 Religia
1 1LO Rp 2LO Rp (10)
12 17:15-18:00 Religia
1 1LO Rp 2LO Rp (10)
13 18:30-19:15 Religia
3 3LO Rp 4LO Rp (6)
14 19:15-20:00 Religia
3 3LO Rp 4LO Rp (6)

Nauczyciel Dzięsław Małgorzata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20 Chemia
1 LO (3)
Fizyka
1 LO (3)
Fizyka
8 SP (3)
2 08:25-09:10 Fizyka
3 LO (3)
Chemia
8 SP (3)
Fizyka
3 LO (3)
3 09:15-10:00 Chemia
2 LO (3)
Fizyka
8 SP (3)
Chemia
2 LO (3)
Chemia
3 LO (3)
4 10:05-10:50 Chemia
3 LO r_bio (3)
Chemia
8 SP (3)
5 11:05-11:50 Chemia
4 LO r_bio (3)
Chemia
3 LO r_bio (3)
6 11:55-12:40 Chemia
4 LO r_bio (3)
Chemia
3 LO r_bio (3)
7 12:45-13:30 Fizyka
2 LO (3)
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Franków Kazimierz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20 Religia
3 3LO Rk 4LO Rk (1)
Religia
3 3LO Rk 4LO Rk (1)
Religia
8 SP (5)
2 08:25-09:10 Język angielski
8 SP (7)
Religia
1 1LO Rk 2LO Rk (5)
Język angielski
8 SP (8)
3 09:15-10:00 Język angielski
1 LO (7)
Język angielski
1 LO (7)
4 10:05-10:50 Język angielski
1 LO (7)
Język angielski
1 LO (7)
Język angielski
1 LO (7)
5 11:05-11:50 Religia
1 1LO Rk 2LO Rk (5)
Język angielski
8 SP (8)
Zajęcia z wychowawcą
8 SP (7)
6 11:55-12:40
7 12:45-13:30
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Fuszara Beata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20 Biologia
3 LO (4)
2 08:25-09:10 Biologia
4 LO r_bio (4)
3 09:15-10:00 Biologia
4 LO r_bio (4)
4 10:05-10:50
5 11:05-11:50 Biologia
3 LO r_bio (4)
6 11:55-12:40 Biologia
3 LO r_bio (4)
7 12:45-13:30 Biologia
1 LO (4)
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Grzegorczyk Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20 Matematyka
4 LO (2)
2 08:25-09:10 Matematyka
4 LO r_mat (2)
3 09:15-10:00 Matematyka
2 LO r_mat (9)
4 10:05-10:50 Matematyka
4 LO (2)
5 11:05-11:50 Matematyka
4 LO (2)
6 11:55-12:40 Matematyka
2 LO (5)
Matematyka
2 LO (5)
Matematyka
2 LO (2)
7 12:45-13:30 Matematyka
2 LO r_mat (2)
Matematyka
4 LO (2)
Matematyka
4 LO r_mat (2)
8 13:35-14:20 Matematyka
2 LO (2)
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Jarosz Kamila - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20
2 08:25-09:10
3 09:15-10:00
4 10:05-10:50
5 11:05-11:50
6 11:55-12:40
7 12:45-13:30
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Jarzynka Andrzej - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20 Wychowanie fizyczne
2 LO (WF)
2 08:25-09:10 Wychowanie fizyczne
3 LO (WF)
3 09:15-10:00 Wychowanie fizyczne
1 LO (WF)
Wychowanie fizyczne
3 LO (WF)
4 10:05-10:50 Wychowanie fizyczne
4 LO (WF)
Wychowanie fizyczne
4 LO (WF)
Wychowanie fizyczne
8 SP (WF)
5 11:05-11:50 Wychowanie fizyczne
8 SP (WF)
Wychowanie fizyczne
8 SP (WF)
Wychowanie fizyczne
8 SP (WF)
6 11:55-12:40 Wychowanie fizyczne
2 LO (WF)
Wychowanie fizyczne
1 LO (WF)
Wychowanie fizyczne
4 LO (WF)
Wychowanie fizyczne
1 LO (WF)
7 12:45-13:30 Wychowanie fizyczne
2 LO (WF)
Zajęcia z wychowawcą
1 LO (WF)
Wychowanie fizyczne
3 LO (WF)
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Krawczyk Beata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20
2 08:25-09:10
3 09:15-10:00 Wychowanie do życia w rodzinie
1 LO (5)
4 10:05-10:50
5 11:05-11:50 Edukacja dla bezpieczeństwa
1 LO (5)
6 11:55-12:40 Edukacja dla bezpieczeństwa
8 SP (5)
7 12:45-13:30 Wychowanie do życia w rodzinie
2 LO (5)
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Kuflewska Ewelina - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20
2 08:25-09:10
3 09:15-10:00
4 10:05-10:50
5 11:05-11:50
6 11:55-12:40 Wiedza o społeczeństwie
8 SP (5)
7 12:45-13:30 Wiedza o społeczeństwie
8 SP (5)
8 13:35-14:20 Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 (5)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 (3)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 (2)
9 14:40-15:25 Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 (5)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 (3)
Język polski dla obcokrajowców
8 8SP JPO 2LO Jpo1 (2)
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Lachowska Janina - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20
2 08:25-09:10
3 09:15-10:00
4 10:05-10:50
5 11:05-11:50
6 11:55-12:40
7 12:45-13:30
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Lesiewicz Agnieszka - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20 Biologia
8 SP (4)
2 08:25-09:10 Biologia
2 LO (4)
3 09:15-10:00 Biologia
2 LO (4)
4 10:05-10:50
5 11:05-11:50
6 11:55-12:40
7 12:45-13:30
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Majewska-Koza Alicja - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20
2 08:25-09:10
3 09:15-10:00 Język polski
4 LO (1)
4 10:05-10:50 Język polski
4 LO (1)
Zajęcia rozwijające
4 LO (1)
5 11:05-11:50 Język polski
4 LO (1)
Język polski
4 LO r_pol (1)
Język polski
1 LO r_pol (5)
Zajęcia rozwijające
4 LO (1)
6 11:55-12:40 Język polski
1 LO (3)
Język polski
4 LO r_pol (1)
Język polski
1 LO (1)
Język polski
1 LO (1)
Język polski
4 LO (1)
7 12:45-13:30 Zajęcia z wychowawcą
4 LO (1)
Język polski
1 LO (1)
Język polski dla obcokrajowców
1 LO JPO (2)
Język polski dla obcokrajowców
1 LO JPO (3)
8 13:35-14:20 Język polski dla obcokrajowców
1 LO JPO (3)
Język polski
1 LO r_pol (1)
Język polski dla obcokrajowców
1 LO JPO (2)
Język polski dla obcokrajowców
1 LO JPO (3)
9 14:40-15:25 Język polski dla obcokrajowców
1 LO JPO (3)
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Mędrek Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20
2 08:25-09:10
3 09:15-10:00
4 10:05-10:50 Plastyka
1 LO (4)
5 11:05-11:50
6 11:55-12:40
7 12:45-13:30
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Migdal Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20 Język angielski
2 LO (7)
Język angielski
2 LO (7)
Język angielski
2 LO (2)
2 08:25-09:10 Język angielski
2 LO (7)
Język angielski
4 LO (1)
Język angielski
4 LO (1)
Język angielski
4 LO (1)
3 09:15-10:00 Język angielski
3 LO (7)
Język angielski
4 LO (1)
Język angielski
3 LO (7)
Język angielski
4 LO (1)
4 10:05-10:50 Język angielski
2 LO (5)
Język angielski
3 LO (8)
5 11:05-11:50
6 11:55-12:40
7 12:45-13:30 Język angielski
3 LO (7)
8 13:35-14:20 Język angielski
3 LO (7)
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Paluch Jerzy - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20 Informatyka
1 LO (6)
2 08:25-09:10 Informatyka
2 LO (6)
3 09:15-10:00
4 10:05-10:50 Informatyka
3 LO (6)
5 11:05-11:50
6 11:55-12:40
7 12:45-13:30
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Panchuk Iryna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20
2 08:25-09:10
3 09:15-10:00
4 10:05-10:50
5 11:05-11:50
6 11:55-12:40
7 12:45-13:30
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Pazur Alicja - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20
2 08:25-09:10
3 09:15-10:00
4 10:05-10:50
5 11:05-11:50
6 11:55-12:40
7 12:45-13:30
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Pazur Robert - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20
2 08:25-09:10
3 09:15-10:00
4 10:05-10:50
5 11:05-11:50
6 11:55-12:40
7 12:45-13:30
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Pirha Tetiana - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20
2 08:25-09:10
3 09:15-10:00
4 10:05-10:50
5 11:05-11:50
6 11:55-12:40
7 12:45-13:30
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Saran Magdalena - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20 Geografia
2 LO (6)
Geografia
3 LO (6)
2 08:25-09:10 Geografia
1 LO (6)
Geografia
1 LO r_mat (6)
3 09:15-10:00 Geografia
2 LO (6)
4 10:05-10:50 Geografia
3 LO r_mat (6)
Geografia
2 LO r_mat (6)
5 11:05-11:50 Geografia
4 LO r_mat (6)
Geografia
3 LO r_mat (6)
6 11:55-12:40 Geografia
4 LO r_mat (6)
Geografia
3 LO r_mat (6)
7 12:45-13:30 Geografia
8 SP (6)
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Sekretariat ZSA - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20
2 08:25-09:10
3 09:15-10:00
4 10:05-10:50
5 11:05-11:50
6 11:55-12:40
7 12:45-13:30
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Syvokin Svitlana - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20
2 08:25-09:10
3 09:15-10:00
4 10:05-10:50
5 11:05-11:50
6 11:55-12:40
7 12:45-13:30
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Tarkowska Barbara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20
2 08:25-09:10
3 09:15-10:00
4 10:05-10:50
5 11:05-11:50
6 11:55-12:40
7 12:45-13:30
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Trochimiuk Aleksandra - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20
2 08:25-09:10
3 09:15-10:00
4 10:05-10:50
5 11:05-11:50
6 11:55-12:40
7 12:45-13:30
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Turkowski Zbigniew - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20
2 08:25-09:10 Matematyka
1 LO (5)
Matematyka
1 LO (2)
3 09:15-10:00 Informatyka
8 SP (6)
4 10:05-10:50 Matematyka
8 SP (2)
Matematyka
8 SP (2)
Matematyka
3 LO (2)
Zajęcia kształtujące kreatywność
8 SP (3)
5 11:05-11:50 Matematyka
3 LO r_mat (2)
Matematyka
1 LO r_mat (2)
Matematyka
1 LO (2)
Matematyka
3 LO (3)
6 11:55-12:40 Matematyka
3 LO r_mat (2)
Matematyka
3 LO (2)
Matematyka
8 SP (2)
Matematyka
8 SP (2)
7 12:45-13:30
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Wąsik Grażyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20
2 08:25-09:10
3 09:15-10:00
4 10:05-10:50 Podstawy przedsiębiorczości
3 LO (5)
5 11:05-11:50 Podstawy przedsiębiorczości
2 LO (5)
6 11:55-12:40
7 12:45-13:30
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Wąsik-Tiuryn Monika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20
2 08:25-09:10
3 09:15-10:00
4 10:05-10:50
5 11:05-11:50
6 11:55-12:40
7 12:45-13:30
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Witkowska Monika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20 Język polski
8 SP (1)
2 08:25-09:10 Język polski
8 SP (9)
Język polski
3 LO (9)
Język polski
8 SP (1)
3 09:15-10:00 Język polski
8 SP (9)
Język polski
8 SP (2)
Język polski
2 LO r_pol (1)
4 10:05-10:50 Zajęcia z wychowawcą
2 LO (1)
Język polski
2 LO (3)
Język polski
2 LO r_pol (5)
Język polski
2 LO (1)
5 11:05-11:50 Język polski
3 LO r_pol (9)
Język polski
3 LO (3)
Język polski
2 LO (5)
Język polski
2 LO (1)
6 11:55-12:40 Język polski
3 LO r_pol (9)
Język polski
3 LO (3)
Język polski
3 LO (3)
7 12:45-13:30 Zajęcia rozwijające
3 LO (1)
8 13:35-14:20 Język polski dla obcokrajowców
2 2LO Jpo2 3LO JPO (1)
Język polski dla obcokrajowców
2 2LO Jpo2 3LO JPO (1)
Język polski dla obcokrajowców
2 2LO Jpo2 3LO JPO (1)
9 14:40-15:25 Język polski dla obcokrajowców
2 2LO Jpo2 3LO JPO (1)
Język polski dla obcokrajowców
2 2LO Jpo2 3LO JPO (1)
Język polski dla obcokrajowców
2 2LO Jpo2 3LO JPO (1)
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Witkowski Wojciech - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20 Historia
8 SP (9)
Historia i teraźniejszość
1 LO (5)
Historia
4 LO (1)
2 08:25-09:10 Historia
4 LO r_pol (1)
Historia
3 LO (9)
Historia
1 LO r_pol (9)
3 09:15-10:00 Historia
4 LO r_pol (1)
Historia
3 LO (9)
Historia
1 LO (5)
4 10:05-10:50 Historia
1 LO (3)
Historia
3 LO r_pol (9)
5 11:05-11:50 Historia i teraźniejszość
1 LO (3)
Zajęcia z wychowawcą
3 LO (9)
Historia
4 LO (1)
Historia
3 LO r_pol (9)
6 11:55-12:40 Historia
8 SP (9)
Historia
2 LO (9)
Historia
3 LO r_pol (9)
7 12:45-13:30 Historia
2 LO r_pol (9)
Historia i teraźniejszość
2 LO (9)
8 13:35-14:20 Historia
2 LO (9)
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Nauczyciel Zielińska Anastazja - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 07:35-08:20 Język niemiecki
3 LO (7)
2 08:25-09:10
3 09:15-10:00 Język niemiecki
4 LO (2)
4 10:05-10:50
5 11:05-11:50
6 11:55-12:40 Język niemiecki
4 LO (1)
7 12:45-13:30 Język niemiecki
3 LO (7)
8 13:35-14:20
9 14:40-15:25
10 15:30-16:15
11 16:30-17:15
12 17:15-18:00
13 18:30-19:15
14 19:15-20:00

Dziennik Fakultety 4LO - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota