Szkoła Policealna 
w Zespole Szkół Agrobiznesu 
im. Macieja Rataja w Klementowicach

 

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

 

Proponujemy podjęcie nauki w następujących zawodach:

 

System nauki

Tryb zaoczny - Szkoła prowadzi zajęcia w cyklu sobotnio-niedzielnych zjazdów w godzinach od 08:00 - 16:15.

Do szkoły przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 lat lub ukończą je w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły. Ponadto do szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych może być przyjęta osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli ma ona opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

Bezpłatna nauka, brak egzaminów wstępnych.

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Policealnej jest ukończenie szkoły średniej.

Okres Nauki: 2 lata z tytułem technika.

Nowy zawód - Nowe możliwości zatrudnienia

 

 

Technik Administracji

Kod zawodu  334306

Ten kierunek cieszy się w Polsce bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ w instytucjach państwowych i prywatnych wzrasta zapotrzebowanie na fachowo przygotowaną kadrę urzędnicza, które odpowiada kształceniu.

 Słuchacz w zawodzie technik administracji przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  1. wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
  2. sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
  3. prowadzenia postępowania administracyjnego. 

 W ramach kwalifikacji AU.68. "Obsługa klienta w jednostkach administracji" słuchacz opanowuje umiejętności:

  • Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego;
  • Prowadzenie postępowania administracyjnego;
  • Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych.

Uczymy stosowania określonych przepisów, oraz szeroko zapoznajemy z normami prawnymi niezbędnymi w pracy przyszłej. Pokażemy jak przygotować umowę cywilnoprawną zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak profesjonalnie przygotować naradę, konferencje lub ważne spotkanie urzędnicze. 

 

Florysta

Kod zawodu 343203
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje : RL.26.Wykonywanie kompozycji florystycznych

Nauka trwa 1 rok ( 2 semestry), zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.


Florysta tworzy kompozycje kwiatowe zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, wykonuje wiązanki okolicznościowe (z okazji ślubu, komunii, chrzcin, itp..). Potrafi stworzyć dekoracje z roślin suszonych lub doniczkowych oraz kompozycje mieszane.
Podczas nauki słuchacze poznaj rodzaj materiałów stosowanych we florystyce, techniki obowiązujące przy komponowaniu bukietów oraz realizują własne pomysły dekoratorskie. Florystyka jest popularnym zawodem w szkołach policealnych. Florystyka to dziedzina, która mocno rozwinęła się w ostatnich czasach. 

Absolwent rocznej szkoły policealnej kształcącej w zawodzie florysta może podejmować prace w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój wnętrza na przyjęciach, salonach florystycznych, targach, wystawach, w sklepach, galeriach oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu organizacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.

Ponadto zdobyte u nas i umiejętności i kwalifikacje będą niezwykle przydatne w życiu zawodowym i prywatnym. Posiadamy odpowiednią bazę dydaktyczną i przygotowaną kadrę pedagogiczną.

Słuchaczom wszystkich Szkół zaocznych zapewniamy:

- doskonale wyposażone sale i multimedialne pracownie,

- możliwość odbycia praktyk zagranicznych w krajach UE

- wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminów zawodowych,

- internat dla słuchaczy zamiejscowych

- bogaty księgozbiór w bibliotece,

- życzliwą atmosfera, kawę i herbatę.