Zestaw podręczników dla Niepublicznego Gimnazjum Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach
na rok szkolny 2017/2018

Klasa

Przedmiot

Autor podręcznika

Tytuł / Nazwa podręcznika

Wydawca

Nr dopuszczenia na liście MEN

2 gim

Język polski

pod red. Macieja Szulca

Język polski 1 „Opisać świat” kl. 2

Nowa Era

 757/2/2016

2 gim

Język polski

Joanna Kuchta, Małgorzata Ginter, Joanna Kościerzyńska

Ćwiczenia  „Kształcenie językowe”

Nowa Era

 

2 gim

Język niemiecki

Przemysław Gębal, Lena Biedroń

Aktion Deutsch 2

WSIP

2 gim

Język niemiecki

Przemysław Gębal, Lena Biedroń

zeszyt ćwiczeń 2

WSIP

 

2 gim

Język angielski

Catherine McBeth, Katherine Bilsborough Steve Bilsborough

New Voices 3

Macmillan

 

2 gim

Język angielski

 

  zeszyt ćwiczeń 3

Nowa Era

 

2 gim

Historia

pod red. Stanisława Roszaka

„Śladami przeszłości” kl. 2

Nowa Era

 

2 gim

Wiedza o społeczeństwie

Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

„Dziś i jutro” 1

Nowa Era

 

2 gim

Geografia

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Alina Witek-Nowakowska

Świat bez tajemnic kl. 2

PWN

 

2 gim

Geografia

Jadwiga Kop, Maria Sucharska

Świat bez tajemnic.  Zeszyt ćwiczeń

PWN

 

2 gim

Biologia

Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas

" Puls życia 1"  cz. 2

Nowa Era

 58/2/2009/2015

2 gim

Chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia cz.2

Nowa Era

 

2 gim

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Spotkania z fizyką cz. 3

Nowa Era

 

2 gim

Matematyka

praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

Matematyka z Plusem cz. 2

GWO

 

2 gim

Matematyka

J. Lech

Ćwiczenia podstawowe dla gimnazjum

 

 

2 gim

Zajęcia techniczne

W. Czyżewski, W. Lib, W. Walat

Technika w praktyce.
Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Nowa Era

 

2 gim

Muzyka

Jan Oleszkowicz

Gra muzyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Nowa Era

 

Podręcznik do religii kupują rodzice ucznia

2 gim

Religia

Redaktor: ks. P. Mąkosa

Z Tobą idę przez życie

Gaudium

AZ-32-01/10-LU-1/13

 

Klasa

Przedmiot

Autor podręcznika

Tytuł / Nazwa podręcznika

Wydawca

Nr dopuszczenia na liście MEN

3 gim

Język polski

pod red. Macieja Szulca

Opisać świat. Klasa 3 Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum

Nowa Era

GWO

757/3/2017

63/3/2011

3 gim

Język polski

Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyńska

Kształcenie językowe. Klasa 3 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla gimnazjum

3 gim

Język angielski

Catherine McBeth

 „New Voices 4”

Macmillan

730/4/2016

3 gim

Język niemiecki

P. Gębal, L. Biedroń

Aktion Deutsch 3

+ ćwiczenia

WSiP

727/3/2016

3 gim

Historia

pod red. Stanisława Roszaka

Historia 3 Seria „Śladami przeszłości”

Nowa Era

3gim.

WOS

I. Janicka. A. Kucia, T. Maćkowski

Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie - podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 2

Nowa Era

77/2/201

3 gim

Geografia

J.a Kop, M. Kucharska, A. Witek-Nowakowska

Świat bez tajemnic. Podręcznik do geografii dla gimnazjum. Klasa 3

Nowa Era

 

3 gim

Biologia

B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas

Puls życia 3

Nowa Era

58/3/2010/2016

3 gim

Chemia

Kulawik J, Kulawik T, Litwin M.

Chemia Nowej Ery, część 3 – podręcznik do chemii dla gimnazjum

Nowa Era

 

3 gim

Fizyka

G. Francuz - Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny - Różańska

„Spotkania z Fizyką ” cz.4

Nowa Era

 

3 gim

Matematyka

praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

Matematyka z Plusem cz. 3 podręcznik i zeszyt ćwiczeń podstawowych

GWO

168/03/2011

3 gim

Edukacja dla bezpieczeństwa

M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wydawn. Szkolne PWN

193/2009

3 gim

Zajęcia techniczne

W. Czyżewski, W. Lib, W. Walat

Technika w praktyce.
Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Nowa Era

Podręcznik do religii kupują rodzice ucznia

3 gim

Religia

Redaktor: ks. P. Mąkosa

Żyję Twoją miłością

Gaudium

AZ-33-01/10-LU-1/14